top of page

P.A.N.D.A.

Rafitra iray izay mampiditra ny fampiasana zava-baovao amin'ny teknolojian'ny finday mba hanomezana tolotra diagnostika momba ny fitondrana vohoka ho an'ny tena manokana ao amin'ny faritra misy ny fidirana amin'ny tobim-pahasalamana.

P.A.N.D.A.

Rafitra iray izay mampiditra ny fampiasana zava-baovao amin'ny teknolojian'ny finday mba hanomezana tolotra diagnostika momba ny fitondrana vohoka ho an'ny tena manokana ao amin'ny faritra misy ny fidirana amin'ny tobim-pahasalamana.

P.A.N.D.A.

Rafitra iray izay mampiditra ny fampiasana zava-baovao amin'ny teknolojian'ny finday mba hanomezana tolotra diagnostika momba ny fitondrana vohoka ho an'ny tena manokana ao amin'ny faritra misy ny fidirana amin'ny tobim-pahasalamana.

bottom of page